Státní hrad Bouzov

/
Z

Kategorie

h

Popis

Vážení snoubenci,

jsme rádi, že uvažujete o rozhodnutí spojit začátek svého společného života s hradem Bouzov. I dnes, kdy se doba rytířů stala minulostí, nám stále připomíná něco, co by nemělo být zapomenuto. A to vlastnosti, které rytíře ctily: síla využitá k ochraně, úcta k ženám a především láska.

Věříme, že krásné a důstojné prostředí vytvoří tu nejlepší kulisu k prožití významné události ve vašem životě.

Dovolte, abychom vás seznámili s podmínkami a organizací svatebních obřadů.

V prostorách hradu je možno uzavřít občanský i církevní sňatek. Svatební obřady probíhají obvykle od dubna do října v rytířském sále. V ceně obřadu je započítána základní květinová výzdoba, přípitek pro snoubence a svědky, povolení k fotografování a natáčení pro soukromé účely, reprodukovaná hudba, krátkodobé parkování v hradním parku.

Standardní svatební obřad:

Svatební obřady se po dohodě mohou konat i mimo pracovní dobu hradu, tedy od 7.00 – 9.00 a po uzavření podle aktuální provozní doby.

Pátek (od 9 do 12 hodin) – 6.000,- Kč

Sobota  (od 9 do 11 hodin) – 12.000,- Kč

Obřady se konají v každou celou hodinu.

Termíny pro sobotní svatební obřady:

28. 3., 25. 4.,  30. 5., 13. 6., 11. 7., 8. 8., 19. 9., 3. 10., 21. 11., 12. 12. 2020

Večerní svatební obřad:

denně – (od 18 do 22 hodin) – 12.000,- Kč

Obřad lze uspořádat i na jiném místě:

 •          kaple
 •          hradní park bez časového omezení po domluvě
 •          jiné interiéry (po dohodě)

Při výběru místa je nutné zvážit počet svatebních hostů a kapacitu prostor.

Prostor kapacita(z toho k sezení)
Rytířský sál 120 (80)
Kaple sv. Alžběty 60 (40)
2. nádvoří 150 (50)
park neomezeno
ochoz věže, příkopy, nádvoří dle výběru

Volný termín svatebního obřadu lze zjistit na správě hradu. Termín lze rezervovat, závazným se stává po podpisu Smlouvy o konání svatebního obřadu. Smlouva se zpravidla uzavírá s oběma snoubenci, u cizinců stačí podpis jednoho ze snoubenců, popř. podpis jimi pověřeného prostředníka. V případě telefonické rezervace je třeba uzavřít smlouvu do 14 dnů.

Úřední záležitosti se vyřizují na matrice Obecního úřadu v Bouzově (tel.  585 346 207).

Organizace obřadu je zajištěna pracovníky správy hradu. Vzhledem k tomu, že svatební obřady probíhají v bezpečnostním režimu památkového objektu, je nezbytné, aby všichni svatební hosté plně respektovali pokyny těchto pracovníků (zákaz kouření, pohyb pouze ve vyhrazených prostorách, dodržení časového harmonogramu apod.)

Organizace svatebních obřadů:

 •  doporučený počet účastníků obřadu je s ohledem na kapacitu rytířského sálu cca 80 osob
 • v době obřadu není v objektu možné požívání alkoholických nápojů kromě přípitku snoubenců a svědků
 • chůze po dláždění nádvoří a mostů vyžaduje zvýšenou opatrnost – starší hosty je třeba upozornit na výstup po schodech do 2. patra, popř. těmto hostům zajistit doprovod
 • v duchu zvyklostí nelze na novomanžele házet rýži, hrách, konfety či cokoli jiného, rozbíjet talíř pro štěstí apod. – toto omezení platí pro celý areál hradu včetně nádvoří
 • toalety se nacházejí na 1. nádvoří, uvnitř hradu nejsou k dispozici, na tuto okolnost je třeba svatebčany upozornit předem

Za dodržení stanovených podmínek a za případné vzniklé škody odpovídají objednatelé. Při nedodržení smluvních podmínek má správa hradu právo obřad bez náhrady nezahájit, popř. ukončit i v jeho průběhu.

Kontakt:

Správa státního hradu Bouzov, mobil 608176251, tel./fax  585 346 201, 585 346 202

e-mail: svatbanabouzove@seznam.cz, bouzov@npu.cz

Po-Pá od 8:00-15:00 hod, jinak po předchozí domluvě.

Časový harmonogram je nutno dodržet – celková doba svatby (od zahájení před 1. hradní bránou až po obchod novomanželů z hradu) je maximálně 60 min!

Průběh standardního obřadu:

 •         příjezd vozidel od parkoviště zadním vjezdem přes park, parkování dle pokynů pracovníka hradu
 •        shromáždění a seřazení účastníků na pokyn ceremoniáře
 •          starší svatební hosté, obtížně se pohybující, mohou být po dohodě s pracovníkem zavedeni do rytířského sálu před odchodem svatebního průvodu
 •          uvítání
 •          přesun k rytířskému sálu, usazení svatebčanů, administrativní úkony
 •          obřad
 •          příchod do rytířského sálu
 •          projev oddávajícího
 •          výměna prstenů, polibek, podpisy a přípitek
 •          gratulace svatebčanů
 •          odchod z rytířského sálu
 •          fotografování novomanželů

Další individuální požadavky, které bezprostředně souvisejí s obřadem (např. výběr živé hudby, výběr vlastní básně) je možno akceptovat, pokud podstatně nenaruší průběh obřadu není uplatňován smluvní příplatek.

Pokud je harmonogram v některém bodu narušen (např. pozdním příjezdem), musí být operativně zkrácen.

Fotografování svatebčanů v dalších interiérech:

poplatek 1000,- Kč (pracovna arcivévody Evžena, schodišťová hala, pokoj sluhy – v ceně zapůjčení určeného mobiliáře), cca 15 osob – 30 minut

Kontakt

Bouzov 8
78325 Bouzov

svatbanabouzove@seznam.cz
608176251

www.hrad-bouzov.cz

Kontaktní formulář na majitele

Další nabídky ze stejné kategorie

Vidžín č.8, Úterý 33041
Zámecká 1a , Dolní Kounice 66464
Orlovská 1 Rychvald 735 32