Vrbovská zahrada

/
Z

Kategorie

h

Popis

Svatby

Vrtbovská zahrada je jednou z nejkrásnějších a nejzachovalejších pražských palácových zahrad. Jedná se o národní kulturní památku zapsanou na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Pokud jste se rozhodli uzavřít sňatek v reprezentativních prostorách Vrtbovské zahrady, prožijete si svůj svatební den v romantickém a intimním prostředí uprostřed rušného centra Prahy.

Firma Casus Direct Mail a.s., která od roku 1999 spravuje a provozuje Vrtbovskou zahradu, ve spolupráci s Odborem matrik úřadu Městské části Praha 1 umožňuje pořádání svatebních obřadů v prostorách Vrtbovské zahrady a Vrtbovského paláce.

Ve Vrtbovské zahradě je možné uzavřít civilní i církevní sňatek. V obou případech je nutné kontaktovat Matriku úřadu Městské části Praha 1, Vodičkova 18, potřebné informace získáte na tel. 221 097 469.

Termíny, ve kterých probíhají civilní svatební obřady ve Vrtbovské zahradě, stanovuje matrika. V případě církevních sňatků se termín domlouvá osobně se zástupcem správce zahrady a farářem, kterého si snoubenci pro potřeby uzavření sňatku zajišťují sami.

Svatební obřady v oddacích dnech následují obvykle 1,5 hod po sobě. Vlastní obřad (civilní) trvá většinou do 15 minut, následující hodinu mohou novomanželé využít pro pořízení fotodokumentace či videozáznamu v prostorách zahrady. Nejpozději 15 min před zahájením dalšího obřadu musí svatebčané dle pokynů správce prostory zahrady a Vrtbovského paláce opustit.

Svatební obřad je ze zákona veřejný, zahrada se během obřadu neuzavírá pro veřejnost.

Svatebčané jsou povinni dodržovat pokyny správce zahrady a udržovat během obřadu i po něm klid a pořádek. V zahradě i na nádvořích paláce je zakázáno rozhazování rýže, konfet apod.

 

Svatební obřad probíhá v sala terreně, kde je připraven dekorovaný oddací stůl a 10 dekorovaných židlí pro rodiny snoubenců. Ostatní svatební hosté při obřadu stojí.

Zajištěna je také květinová výzdoba oddacího stolu. Součástí obřadu je přípitek pro novomanžele, který připravuje správce zahrady a je zahrnutý v poplatku za organizaci svatebního obřadu.

Organizování přípitku či občerstvení ze strany svatebčanů není povoleno. Přípitek pro hosty či svatební koktejl je možné po obřadu uspořádat na základě podmínek uzavřené smlouvy o organizační pomoci při zajištění svatebního obřadu. Občerstvení formou svatebního přípitku nebo koktejlu je možné z organizačních a hlavně časových důvodů pouze po dohodě se správcem zahrady a obvykle jen mimo hlavní oddací termíny, případně pro menší skupinu svatebních hostů v návaznosti na poslední termín v daném oddacím dni (obřad v 16.00 hod). Občerstvení pak zajistí pouze smluvní cateringová společnost.

Hudební doprovod při obřadu není zajištěn. Může být po domluvě se správcem zahrady řešen reprodukovanou či vhodněji živou hudbou a není zahrnutý v poplatku za organizaci svatebního obřadu. Stejně tak fotograf není vázán exkluzivitou a snoubenci si ho mohou zajistit sami. Správce zahrady samozřejmě při výběru hudebníků i fotografa ochotně pomůže s ohledem na jejich zkušenosti v prostorách Vrtbovské zahrady a Vrtbovského paláce.

V případě dotazů i ohledně volných termínů nás neváhejte kontaktovat !
zahrada@vrtbovska.cz

Kontakt

Karmelitská 25
11800 Malá Strana

zahrada@vrtbovska.cz
+420 272 088 350-52

www.vrtbovska.cz

Kontaktní formulář na majitele

Další nabídky ze stejné kategorie

Malý Ratmírov 27, Blažejov 377 01
Hlavní 628 Chýně okr. Praha západ 253 01
Zbraslavice 169 Zbraslavice 28521